Metal Halide (Fe) Lamp LICHTZEN

  • Model:
  • Công suất: 800-30.800W
  • Chip LED:
  • Bảo hành: 1000h
  • Driver:
  • Tuổi thọ LED:
  • Giá: